Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor ons meer dan rekening houden met het milieu. Duurzaamheid zit hem volgens ons ook in onze medewerkers en in onze relaties. In onze beleving valt een optimaal resultaat van duurzaamheid alleen te behalen wanneer er een goede samenwerking is tussen de opdrachtgever, de opdrachtnemer en haar medewerkers.

Medewerkers

Onze medewerkers zijn de belangrijkste spil in de organisatie, daarom doen wij er alles aan om een zo veilig en prettig mogelijke werkplek te creëren waar onze medewerkers met plezier en gezond kunnen werken. Daarnaast zijn onze medewerkers diegene die het meeste kracht kunnen geven aan ons milieubeleid. Wij kunnen nog zo een mooi beleid uitschrijven en met milieu vriendelijke schoonmaakmiddelen en materialen werken, maar als onze medewerkers deze producten verkeerd of te veel gebruiken heeft dat weinig zin. Mede hierom zit in ons interne opleidingstraject een groot hoofdstuk “bewustwording” verwerkt. Hierin komt onder andere bewustwording van het milieu en de invloed die zij daarop hebben aan bod. De ervaring leert dat onze medewerkers daardoor bewuster met de schoonmaakmiddelen en materialen om gaan. Verder streven wij naar lange termijn dienstverbanden. Schoonmaakmedewerkers met een vast contract zijn bij ons meer de regel dan uitzondering. Langere dienstverbanden komt duurzaamheid in alle facetten ten goede.

Relaties

In onze relaties streven wij ook naar duurzaamheid. Zowel met klanten als met leveranciers. Wij streven graag naar lange termijn relaties. En met succes. Zo hebben wij veel opdrachtgevers waarmee wij al langere tijd een samenwerkingsovereenkomst hebben. In deze relaties denken wij graag mee. En hoe langer de relatie, hoe beter wij onze opdrachtgever kennen en hoe beter wij weten welke maatregelen tot bijvoorbeeld het milieu bij de klant past. Zo hebben wij bij verschillende klanten het scheiden van plastic en papier afval ingevoerd en hebben wij lege batterijen bakken en printer cartridges bakken geplaatst. Van onze leveranciers verwachten wij ook een deugdelijk milieu beleid. Het reduceren van bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal en het beperken van de CO2 uitstoot zijn standaard punten tijdens de jaarlijkse evaluaties. Verder laten wij ons graag door onze leveranciers informeren en op de hoogte houden met betrekking tot de laatste trends en ontwikkelingen op onder andere milieu gebied.

Uitvoering

Natuurlijk proberen wij met het uitvoeren van onze werkzaamheden zo veel mogelijk rekening te houden met de eventuele consequenties met betrekking tot bijvoorbeeld het milieu. Wij zijn verplicht volgens milieuwetten te werken, gezien onze certificaten en keurmerken. Daarnaast proberen wij iets extra’s te doen. Zo zijn wij in 2013 overgestapt naar biologisch afbreekbare schoonmaakproducten. Ook proberen wij bij bijvoorbeeld gevelreiniging altijd eerst met die producten te werken die het minste schade aan het milieu zouden kunnen aanrichten.
Daarnaast kijken wij ook hoe we in onze secundaire processen het milieu kunnen ontlasten. Zo adviseren wij in kantooronderhoud altijd om bijvoorbeeld papier en plastic te scheiden zodat wij dit apart kunnen inzamelen en laten verwerken. Ook bij ons op kantoor proberen wij zoveel mogelijk milieuaspecten mee te nemen in onze overwegingen. Zo hebben wij in 2014 een module in ons boekhoudprogramma aangeschaft waardoor wij, nagenoeg, volledig op e-facturatie over zijn gegaan.
Bovenstaande hebben wij kort samen gevat in de 3 p’s: Planet, People en Profit
Deze 3 p’s komen zowel onze milieu als sociale belangen ten goede.

Planet

Naast dat wij er met onze product- en materiaalkeuze zo veel mogelijk aan doen om het milieu zo min mogelijk te belasten zijn er meer voordelen te behalen. Zo adviseren wij bijvoorbeeld altijd dag schoonmaak in plaats van schoonmaak in de vroege uurtjes of na kantoortijd. Als onze medewerkers binnen kantoortijd hun werk kunnen doen dan scheelt dit een hoop extra licht en energie verbruik. De verwarming kan bijvoorbeeld later aangezet worden of eerder worden uitgeschakeld en de verlichting hoeft niet onnodig lang te branden.

People

Naast dat dag schoonmaak milieuvoordelen heeft, levert het ook voor zowel uw als onze medewerkers iets op. Zo weten wij uit ervaring dat er bij dag schoonmaak meer wederzijds respect is. Doordat uw medewerkers de schoonmaker aan het werk ziet groeit de “schoon” beleving, terwijl tegelijkertijd bij onze medewerkers het gevoel van gewaardeerd worden toeneemt. Een mooier voorbeeld van een sociale win-win situatie voor opdrachtgever en opdrachtnemer is er bijna niet.

Profit

Een duurzame aanpak als deze levert ook financiële voordelen op. Voor u als opdrachtgever is het eerste winstpunt een daling in de energiekosten. Daarnaast hebben uw medewerkers een positievere beleving bij de schoonmaak en zal de tevredenheid ten opzichte van de schoonmaak vergroten. Voor ons als opdrachtnemer heeft de ervaring ons geleerd dat het ziekteverzuim van objecten waar tijdens kantooruren schoongemaakt kan worden lager is. Daarnaast is de belangrijkste sociale profit dat onze medewerkers op dit soort panden plezieriger aan het werk zijn en zich meer gewaardeerd voelen dan medewerkers die op ochtend of avond objecten werken.