Schoonmaak

schoonmaakbedrijf diemen en amsterdam

“Schoonmaken met nostalgische flair”

Schoonmaken. Iets wat Jager-Teamwork in de breedste zin van het woord doet. Zo maken wij kantoorpanden, trapportalen, openbare ruimten, toiletgroepen, bouwketen, nieuwbouw- en renovatieprojecten en specialistische ruimten zoals tandartspraktijken schoon.

‘Vroeger was alles beter’, verzucht menigeen. Maar vroeger was lang niet alles zo goed. De kunst is om wat wel goed was, te behouden. Precies volgens die gedachte werken wij. Het goede van vroeger behouden. Zoals kwalitatief schoonmaakwerk leveren, stiptheid, gebruik van de juiste middelen en materialen en het nakomen van afspraken. Daar hebben we het goede van tegenwoordig aan toegevoegd zoals nieuwe schoonmaak technieken. Noem het schoonmaken met nostalgische flair.

Kwaliteit

We kijken wat anders naar ons vak. Zo zijn onze medewerkers meedenkers en worden schoonmaakmiddelen gekozen op basis van het te reinigen materiaal en niet uit routine. Daarbij wordt rekening gehouden met de belasting voor het milieu. Kwaliteit is overigens een specifiek kenmerk van ons. Natuurlijk werken we volgens de vaste normen van de brancheorganisaties. Kwaliteit is bij ons gewaarborgd in ons eigen kwaliteitmeetsysteem.
Wij hebben gekwalificeerd personeel, opgeleid volgens de nieuwste normeringen. Zij weten hoe belangrijk een schoon leef- en werkmilieu is. Meer info etc onderaan laten staan

Praktijk

Waar het op aan komt, is de praktijk. Daar wordt bepaald of een bedrijf goed is in het gevraagde werk. En precies daar willen wij u graag verrassen. Door te laten zien wat een vakbekwaam schoonmaakbedrijf allemaal kan.

Planning en calculatie

Schoonmaken valt of staat met logistiek en planning. Dat begint bij de voorbereiding. Met het nauwkeurig inventariseren van het project. En met het uitvoeren van de juiste calculatie, zodat er geen ‘onvoorziene’ posten ontstaan. Door het doelgericht in kaart brengen van de werkzaamheden is het werk tevens goed in te plannen. Op een tijdstip dat het beste past binnen uw organisatie. In alle vroegte of in de avond. Natuurlijk kan het werk ook gewoon overdag worden verricht.