Kantoorschoonmaak

Wij hebben een kleurrijk pallet aan kantoren in onderhoud. Onze klanten variëren van het kantoor van een schoenenkantoorschoonmaak in Diemen en Amsterdammerk tot aan het hoofdkantoor van een multimedia entertainment bedrijf. Het aantal schoon te maken m2 en de frequentie verschillen ook. Wij onderhouden kantoren van 50m2 t/m 6.000 m2 en het aantal schoonmaak medewerkers variëren van 1 tot 8 per locatie. Op sommige kantoren komen wij 1 keer per week, op andere kantoren komen wij 2 x per dag. Alles is mogelijk. Wij geven graag advies op basis van een kennismakingsgesprek waarin wij uw behoefte analyseren.

Onze werkwijze

Zoals aangegeven vinden wij de inventarisatie en calculatie een belangrijke start. Zo komen zowel u als wij niet voor vervelende (financiële) verrassingen te staan. Indien de opdracht ons gegund is kunnen wij verder aan de slag

Voorbereidende fase na gunning

Ons bedrijfsbureau bespreekt de opdracht met de objectleider. Er zal voor aanvang van de werkzaamheden een afspraak plaatsvinden tussen u, het eerste aanspreekt punt van uw organisatie, een medewerker van ons bedrijfsbureau en de betreffende objectleider. Hierin worden praktische zaken besproken zoals toegang tot het pand, beveiliging, sleutels, de BHV, afval inzameling en verwerking en communicatie routes. De objectleider inventariseert tevens de in te zetten arbeidsmiddelen en materialen. Na dit voortraject volgt de opstart fase.

Opstartfase

In deze fase werkt onze objectleider de medewerker(s) in en worden eventuele knelpunten gesignaleerd en verholpen. Een objectleider start samen met de toekomstige medewerker(s) het pand op. Het belang hiervan is dat ook deze op de hoogte is van alle “ins en outs” van het pand en eventuele knelpunten kan signaleren en oplossen. Na deze inwerkperiode laten wij onze medewerkers vrij. Uiteraard met het toeziend oog van de objectleidster!

Reguliere werkzaamheden

Op elke locatie waar wij werken wordt gebruik gemaakt van een logboek. Dit vormt de basis communicatie tussen u als opdrachtgever en de schoonmaakmedewerker(s). De objectleider blijft het eerste aanspreekpunt voor u indien er vragen, opmerkingen of suggesties zijn die niet door middel van het logboek met de schoonmaker zelf kunnen worden besproken. Deze objectleider is tevens verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole en zal, op basis van de afgesproken frequentie, een aantal keer met u de werkzaamheden evalueren. Afhankelijk van het aantal medewerkers op het project is er ook een voorman/vrouw aanwezig. Indien dit het geval is, is deze uw eerste aanspreekpunt.

Korte lijnen

Ons bedrijf kenmerkt zich door een platte organisatie structuur met korte lijnen. Onze communicatie zowel in- als extern verloopt transparant. U weet wie u moet bellen of mailen met vragen en opmerkingen. Diezelfde dag krijgt u nog bericht terug. Doordat onze objectleiders zelf in uw pand hebben meegewerkt tijdens de opstartfase weten ze wat er speelt op de werkvloer en kunnen zij acuut inspringen op verzoeken en eventuele problemen en kunnen deze snel verhelpen.

Glasbewassing in uw kantoorpand? Klik dan hier om contact op te nemen met schoonmaakbedrijf Jager-Teamwork: we helpen u graag!

Wij bieden verschillende mogelijkheden mbt sanitaire voorzieningen.