Resultaatgericht schoonmaken

resultaatgericht schoonmaken

“dynamisch, efficiënt, uitdagend en kostenbesparend”

Resultaatgericht schoonmaken: Dynamisch, efficiënt, uitdagend en kostenbesparend.
Bedrijven richten hun organisatie steeds vaker anders in. Er komen meer flexplekken, medewerkers werken vanuit huis en er kan een wisselende bezetting zijn door bijvoorbeeld piekdrukte.
Bedrijven die hiermee te maken hebben vragen om een andere manier van schoonmaak, een andere aanpak. Resultaatgericht schoonmaken is dan een methode die steeds vaker voorkomt. Resultaatgericht schoonmaken is gebaseerd op de afweging of, wat en hoe er schoongemaakt moet worden. Wij passen de werkzaamheden steeds aan op de situatie in uw organisatie en houden hierbij altijd uw budget en het overeengekomen kwaliteitsniveau in de gaten.

Onze kracht ligt hem in het flexibel inrichten van de schoonmaakwerkzaamheden zodat wel continu het kwaliteitsniveau welke in de SLA is bepaald wordt behaald. Automatisch betekend dit dat er geschoven kan worden met uren. Het maken van werkprogramma’s is bij resultaatgericht schoonmaken geen eenmalige activiteit, maar voeren wij uit als daartoe aanleiding is.

Zo kan het in praktijk voorkomen dat wij in de vakantieperiode, wanneer het rustiger is in het gebouw, minder uren per dag schoonmaken, deze uren opsparen en vervolgens gaan inzetten op het moment dat de bezetting in het complex hoger is dan gebruikelijk. Onze medewerkers kunnen in de vakantie dan minder uren besteden en toch de gewenste schoonmaakkwaliteit behouden en tijdens drukkere periodes meer tijd besteden zodat ook dan de kwaliteit op niveau blijft. Het uitgangspunt hierin is dat er voor u als opdrachtgever zo min mogelijk extra kosten aan verbonden zitten. Hierin denken wij graag met u mee.

Resultaatgerichte schoonmaak vergt van ons als opdrachtnemer maar ook van u als opdrachtgever eenactievere houding. Over het algemeen is er meer contact tussen onze leidinggevende en de opdrachtgever. Dit om continu te kunnen monitoren of het huidige schoonmaakprogramma nog actueel is of dat hier aanpassingen in wenselijk zijn.

Onze doelstelling is bij al onze schoonmaak klanten dat de kwaliteit moet voldoen aan de wensen van de klant. Het kwaliteitsniveau van de klant inventariseren wij en leggen wij vast in een SLA. De ervaring leert dat deze bij elke klant anders is.
Onze medewerkers worden op basis daarvan ge(her)instrueert en onze kwaliteitsmanager houdt rekening met de SLA tijdens haar controles.
Tevens maken wij hierin onder andere afspraken over het regietarief, werkzaamheden die niet binnen het reguliere werk vallen, de klachtenprocedure, de frequentie van controle en de momenten van evaluatie.
De verantwoordelijkheid van het monitoren hiervan ligt bij onze kwaliteitsmanager. Deze medewerker is verantwoordelijk voor de controles. Die worden uitgevoerd op basis van ons eigen ontwikkeld kwaliteitsmeetsysteem. Als basis hiervoor dient de VSR DKS (Vereniging Schoonmaak Research Dagelijks Kontrole Systeem) methode.